Vælg en side

Ydelser

Nedenfor ser du, hvilke ydelser bizz-assist kan tilbyde – som standard. Herudover er fleksibiliteten i højsædet hos bizz-assist.

Står du med en opgave, hvor der er behov for ekstra midlertidig eller længerevarende assistance, og som ligger uden for ydelser beskrevet nedenfor, så lad os tage en snak om din udfordring og afdække, at/om denne assistance også vil kunne udføres og varetages af bizz-assist.

REGNSKAB OG ØKONOMI

Har du brug for assistance inden for regnskab og økonomi, tilbydes en lang række ydelser, f.eks:

  • Udarbejdelse af måneds- og perioderegnskab
  • Udarbejdelse af budgetter og forecast
  • Bogholderiopgaver udføres også i naturlig sammenhæng og hvor det måtte være i relation til udførelse af andre opgaver for din virksomhed
  • Assistance tilbydes på såvel tidsmæssigt afgrænset interimsbasis som på fortløbende længevarende aftale

PROCES OG SYSTEMATISERING

Er der i din virksomhed behov for analyse af og struktur på processer og forretningsgange?

Står din virksomhed foran en implementering af ny IT eller andre systemer, der skal adresseres og faciliteres i virksomheden og hos medarbejdere?

Har I operative processer og procedurer i virksomheden, der skal holdes ved lige, eller som skal opdateres til en ny struktur og til en organisation, der er ændret i f.t., da processer og procedurer oprindeligt blev introduceret?

Z

Kvalitetsledelse

I forbindelse med kvalitetsledelse og vedligeholdelse af kvalitative standarder – såvel intern kvalitetsstyring i din virksomhed som sikring af overholdelse af f.eks. ISO-standarder – kan bizz-assist sikre norm- og standardoverholdelse i f.t. det regelsæt, der er gældende for din branche.

bizz-assist deltager i såvel udarbejdelse af procesbeskrivelse som i implementering af beskrevne processer og forretningsgange samt deltagelse i vedligeholdelse og løbende tilpasning af kvalitetshåndbogen i f.t. hverdagen i din virksomhed.

Controlling og forretningsudvikling

Controlling og udvikling af din forretning hænger tæt sammen.

Hvad har dine medarbejdere præsteret i din virksomhed, og hvorledes kan læringen af dette sikre en forbedret forretningsdrift?

For- og efterkalkulationer – tjener du nok på din omsætning?

bizz-assist bidrager med ledelsesinformation på basis af måling på KPI’er og på performance relevant for din virksomhed – målt i f.t. din branche ud fra datagrundlag tilgængeligt for din virksomhed.

ring eller skriv gerne

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du udfylde formularen herunder. Du er også velkommen til at ringe.

Kontakt

TELEFON

(+45) 2330 4744

E-MAIL

rhe@bizz-assist.dk

ADRESSE

Jernbanegade 75,
5500 Middelfart